Ahmet Yenin

TRAKTÖR ...

21 Eylül 2021 Salı Saat: 01:40

Devletin asli görevi, devletin asıl sahibi milleti darda ve zorda kaldığında tek geçim kaynağı Traktörünü haciz ettirerek, milletini çiftçisini ve ailesini devlet eliyle darda ve zorda bırakmak değil, milletine, çiftçisine her hal ve durumda destek olarak tek kazanç kapısı ekmek teknesi traktörünü çalıştırarak huzur içinde yaşamasını elde edeceği kazancıyla kendi ve ailesinin geçimini, artan parayla da borcunu ödemesine, yetmediği yerde kendi bütçesinden takviye ederek insanca yaşamasına katkı sağlamaktır.

İnsanın en önemli hakkı yüce Allah'ın doğuştan verdiği, devletin yani milletin seçtiği devlet idarecilerinin de desteklemekle yükümlü olduğu kutsal yaşama hakkıdır.. !

Devlet, milletinin helal rızık temini için gerek varlıktan,gerekse zorunlu olarak,borç harç ile temin ettiği ekmek tekmesi tek traktörünü haciz ederek, ettirerek elinden alamaz,alamaz.!

Çünkü insan yaşayacak ve çalışacak ki hayatını devam ettirecek ki mensubu olduğu devlet yaşasın ve haczedilmeyen tek traktörüyle çalışıp kazanarak devlete ve millete olan borçlarını ödesin.!

Devlet, Devletin Sahibi Milletini huzur ve güven içerisinde yaşatmaktan birinci derecede sorumlu olduğu için, ailesini geçindirdiği ekmek teknesini elinden ülke genelinde olduğu gibi Ünye dede hele, hele haciz yoluyla hiç, ama hiç alamaz!

Yani devlet, devletin asıl sahibi milletini kendi eliyle bilerek ve isteyerek ekmek teknesi traktörünü haczettirerek açlığa,yokluğa mahkum edemez…Kısacası devlet halk tabiriyle kendi ayağına sıkamaz.Sıkarsa devlet kendi kendini inkar eder ve tarihten silinir Allah korusun..!

Kısacası devletin asli görevi, öncelikle milletinin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak, bunu yaparken milletinin hak ve menfaatlerini koruduğu gibi devletinin hak ve menfaatlerini de  aynı ölçüde adil davranarak korumak ve kollamaktır. 

Devlet milletinin  tek ekmek teknesini böyle,hele hele haciz yoluyla alırsa, aile bundan böyle o insan o çiftçi ne ile hangi araç ve gereçle çalışıp kazanarak önce kendini geçindirecek,kazancından kalan parayla da devlete ve millete borcunu nasıl ödeyecek devlet yetkilileri nasıl ödeyecek sizler böyle haksızlık yapar yada yaptırırsanız.!

Devlete ve millete bir şekilde borcu olan, ya da bir şekilde borçlanmak zorunda olan devletin sahibi millet, kendi çabasıyla içine düştüğü borç batağından çıkmayı tüm gayretine rağmen başaramazsa, devlet milletini borçlu da olsa, milletinin borcunu imkân bulduğunda ileride yasaların izin verdiği ölçüde tahsil etmek gayesiyle kendi bütçesinden ödeyecek ve milleti, çiftçisi kazanmaya başladığında milletini darda ve zorda bırakmadan kazancı oranında alacağını tahsil ederek milletini huzur ve güven içerisinde yaşatmaya devam edecektir.

 Devlet,devletin asıl sahibi millet tarafından bu ve benzer günler için kurulmuştur.Devlet bu ve benzer günlerde milletinin derdine derman olmak için vardır.Devlet böyle günlerde milletinin yanında yer almazsa daha ne zaman alacak diyor,saygılar sunuyorum.!