SÜREÇ HUKUKA AYKIRI !

Altınordu ilçesi Kirazlimanı mahallesinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihale edilen 11 bin 575 metrekarelik denize sıfır arazide yükselen Belde Evler projesinde yıkım işlemi sürüyor.
Bu haber 2020-02-14 00:04:56 eklenmiş ve 227 kez görüntülenmiştir.

Altınordu ilçesi Kirazlimanı mahallesinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle ihale edilen 11 bin 575 metrekarelik denize sıfır arazide yükselen Belde Evler projesinde yıkım işlemi sürüyor.

Ordu İdare Mahkemesi'nin verdiği son yıkım kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı alan konsorsiyum yaptığı açıklamada “Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüzde 22.5 hissesi belediyeye ait Belde Evler'in yıkımına başlarken “hak ve hukuk katliamı”na yol açtı” denildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım işlemi ile imar değişikliği işlemi olarak açılan davalarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldıklarına dikkat çeken konsorsiyum, hukuki süreç ile ilgili şu bilgileri verdi:

 

 

“ Ortaklığı”nın, yüzde 22.5 hissesi Belediyeye ait “Belde Evler’in yıkımına başlarken “hak ve hukuk katliamı”na yol açtı. 

“Belde Evler Projesi”nin gerçekleştiği yerde bulunan 7 katlı “Belde Oteli”, 1990 yılında hizmete açılmış ve “Belde Evler Projesi” gündeme gelinceye kadar da hizmet vermiştir. Yani, söz konusu alanda iddia edilenin aksine ilk kez bina yapılmamıştır. 

Ordu Büyükşehir Belediyesiprojenin ortağıdır

“İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı”, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 13.09.2017 tarihinde yaptığı ihaleye girerek, adı geçen ihaleyi kazanmıştır. Hasılat paylaşımı esasına dayanan söz konusu ihale, Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümeninden de geçerek kesinleşmiştir. Bunun akabinde 19.10.2017 tarihinde yapılan Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım Sözleşmesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleşecek toplam hasılat üzerinden yüzde 22.5 payla projenin ortağı olmuştur. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ortağı olduğu projede, “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı”ndan garanti miktarı olarak 46.023.750-TL tahsilat taahhüdü almıştır. “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı”, projenin başlangıcından bugüne kadar Ordu Büyükşehir Belediyesine proje harçları ile birlikte yaklaşık 17.500.000-TL ödemiştir. 

Sayın Basın Mensupları, şu hususu dikkatinize önemle sunuyoruz. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Belde Evler Projesi”nde; 

1. Arsa sahibi, 

2. İmar şartlarını oluşturan, 

3. Oluşturulan imara göre ihale açan, 

4. İhale sonucuna göre Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım Sözleşmesi imzalayarak projeye bizzat ortak olan, 

5. Söz konusu inşaatın ruhsatını veren, 

6. Projelerini onaylayan, 

7. Kendi adına kat irtifak tapularını alan, 

8. Vatandaşlar tarafından projeden satın alınan konutların bedellerinin yatırıldığı banka hesabının da bizzat sahibi olan, 

9. İşin yapımının denetlenmesini 2 sene boyunca gerçekleştiren, 

10. Bu projenin gerçekleşmesini sağlamak için garantör konumunda bulunan, 

bir kurumdur. Aynı zamanda proje ortağıdır.

“Belde Evler Projesi” ihalesinin açıldığı ve başladığı dönemde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı Adalet ve Kalkınma Partili Sayın Enver Yılmaz’dı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Adalet ve Kalkınma Partili Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler seçildi. Yeni dönemde Ordu Büyükşehir Belediyesi, inşaatın durdurulması yönünde çalışma başlatmıştır. 

Bize geri dönüş bile yapılmadı

Bu çalışmanın başlatılması üzerine, projeden daire satın alan vatandaşların haklarını aramak ve bugüne kadar yapılmış harcamaların akibetinin de öğrenilmesi amacıyla “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı” yetkilileri, defalarca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ile görüşme talebinde bulunmuş ve kendisiyle görüşme yapmışlardır. Yapılan bu görüşmelerde; 

Karşılıklı fedakarlıklarda bulunularak projenin ya kat azaltılarak makul ve kabul edilebilir şekilde yapılabilirliğini sağlamak, 

Projenin tamamen yıkılmasının düşünülmesi halinde ise; 

- Projeden daire satın alan vatandaşların ödemiş olduğu bedeller, 

- “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı”nın yapmış olduğu harcamalar, 

- Buna gore ortaya çıkan hak kayıplarının karşılanması, konularında Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından hiç bir çözüm önerisi ortaya konulmamış; hatta tarafımıza bu konuda bir geri dönüş bile yapılmamıştır. “Bakacağız, hukuk ne derse o ile geçiştirmiştir.” 

Projeye ve imara aykırı herhangi bir imalat söz konusu değildir

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı” ile yapmış olduğu sözleşmenin 35/c maddesinde belirtilen uzlaşma sürecini yürürlüğe koymaksızın, 23.07.2019 tarihinde “Yapı Tatil Tutanağı” düzenlemek suretiyle inşaatı durdurmuştur. Mevcut inşaatın yapımı sırasında projeye ve imara aykırı herhangi bir imalat söz konusu olmadığından; “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı” tarafından yasal yollara başvurulmuştur. Ordu İdare Mahkemesi ve devamında Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından bu kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

 İhale Şartnamesinde  inşaat  alanının hiçbir şekilde kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmadığı açıkça belirtilmiştir

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sürecin başlangıcında devamlı surette emsalin yüksek olduğunu, böyle bir yüksek binanın yapılmasının uygun olmadığı iddiasını ileri sürmüş ise de; bu iddiasına dayalı olarak hukuken sonuç elde edemeyince, bu kez kıyı kenar çizgisine tecavüz edildiği iddiasını sonradan ortaya atmıştır. Oysa, İhale Şartnamesinin ekinde bulunan taşınmazın ihaleye çıkartılırken mevcut imar durumunu gösteren belgede inşaatın yapılmış olduğu alanın hiçbir şekilde kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmadığı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu projeye ait vaziyet planı, yerleşim planı onaylanmış ve bununla projeye ruhsat verilmiş, inşaata da bu şekilde başlanmıştır. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yapı tatil tutanağı ile ilgili alınmış yürütmenin durdurulması kararlarının verilmesinden sonra bu kez, söz konusu projeyi durdurmak amacıyla “ruhsat iptali ve yıkım kararı” almıştır. Bunun üzerine “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı” tarafından Ordu İdare Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nden bu işlemle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır.

Sayın Basın Mensupları; burada bir kez daha bir hususu size önemle belirtmeyi uygun görmekteyiz. 

Hukuka aykırı şekilde yıkım süreci başlatıldı

Yukarıda anlattığımız hukuksal süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3 ayrı işlemle ilgili (yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım işlemi ile imar değişikliği işlemi) olarak tarafımızdan açılan davalar neticesinde yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır. Özellikle yıkımla ilgili alınan idari işlemler yönünden 3 kez aynı Mahkeme tarafından “yürütmeyi durdurma kararı” verilmiş iken; sebebini anlayamadığımız bir şekilde son olarak aynı Mahkeme tarafından daha önce 3 kez verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, bu kez yürütmeyi durdurma kararı talebimiz reddedilerek hukuka aykırı şekilde yıkım süreci başlatılmıştır. 

Ordu İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma talebimizin reddedilmesine ilişkin bu karar henüz tarafımıza ve Ordu Büyükşehir Belediyesine usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmediği halde; 11.02.2020 tarihinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 kişilik zabıta ve polisten oluşan güvenlik güçleri de hazır edilmek suretiyle yıkım yapılmak amacıyla sabah saat 09.00 suları itibariyle inşaat alanına gelinmiştir. Sözleşme ile müvekkilin zilyetliğinde bulunan inşaat sahasına hukuka aykırı bir şekilde gelinerek yıkımla ilgili herhangi bir tebligat yapılmaksızın ve tahliye için hiçbir süre verilmeksizin, inşaat sahasında iş makinaları, inşaat malzemeleri ve taşeronlarımıza ait makina ve techizat bulunmasına rağmen, bu konuda herhangi bir güvenlik önlemi de alınmaksızın gelişigüzel bir şekilde ve zorla yıkım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Hukukun vermiş olduğu kararlar hiçe sayıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yıkım işlemine esas aldığı projeye ait ruhsatın geçersizliğine yol açan imar değişikliğine ilişkin idari işlemle ilgili tarafımızdan açılan davada da 06.02.2020 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu karar neticesinde artık yıkımın dayanağı olan imar planı değişikliği ile ilgili idari işlemin yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur. Görüldüğü üzere ortada geçerli ve uygulanması gereken bir yargı kararı varken, bu hiçe sayılarak Ordu Büyükşehir Belediyesince hukuka aykırı şekilde yıkım işlemlerine devam edilmiştir. Bu verilen yürütmeyi durdurma kararı gereğince yıkım faaliyetinin yapılamayacağı yetkililere bildirilmiş ise de; bu yöndeki itirazlarımız sonuçsuz kalmış ve hukuka aykırı olarak yıkım işlemi devam etmiştir. 

Zararı kim karşılayacak

“Hukuk ne derse o” diyen Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, hukukun vermiş olduğu kararları hiçe sayarak yıkım işlemini başlatmıştır. Bu eylem; tamamen hukuk dışı ve tam anlamı ile hukuk katliamıdır. 

Şimdi soruyoruz?!!! Mahkeme kararları ve yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde bu hale getirilen Belde Evler Projesinden daire satın almış olan vatandaşlar ile bu projeye ihale ile ortak olarak katılmış ve projenin yüklenicisi durumunda bulunan “İntaya&Özmen&Köksal Adi Ortaklığı”nın uğramış olduğu mağduriyetlerin telafisi nasıl ve ne şekilde olacaktır? 

Bu zararlar kimin tarafından karşılanacaktır? 

Keyfi kararlarla ve hukuk tanımayan bir zihniyetle bu projeye zarar veren kurum ve kişiler, bu zararlardan bizzat sorumlu olmayacaklar mı? 

HABER MERKEZİ

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Ordu Tribün Gazetesi | Haber Merkezi
© Copyright 2016 Ordu Tribün Gazetesi
GÜNDEM
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
Eğitim Portalı
DÜNYA
E-Devlet
M.E.B.
Adalet Bakanlığı
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş